Сертифицирани по БДС EN ISO 9001:2008
„ТУФ Консулт“ ООД консултира, обучава и изгражда системи за управление съгласно изискванията на следните международни стандарти и спецификации:

БДС EN ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството

ISO 14001:2004
Системи за управление на околната среда
BS OHSAS 18001:2007
Безопасни и здравословни условия на труд
ISO 13485:2003
Медицински инструменти
Системи за управление на качеството – изисквания за контролни цели
ISO/TS 16949
Особени изисквания при използването на ISO 9001:2000 за серийно производство и производство на резервни части в автомобилната индустрия
BS 7799
Сигурност на информацията
ISO 22000, IFS, HACCP
Системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки в хранително-вкусовата промишленост
Строителни продукти
AQAP – NATO
Стандарти
БДС EN ISO/IEC 17025
Общи изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
Еко
Хотели, ресторанти
Интегрирани системи
Обучение
Пълномощници, вътрешни одитори и специалисти по управленски системи
 
 
ТУФ КОНСУЛТ ООД