Сертифицирани по БДС EN ISO 9001:2008

ТУФ Консулт ООД

• София 1000
ул. „6-ти септември“ 6А, ет. 3
тел./факс: (02) 980 88 03
мобилен тел.: (0899) 901 620
електронна поща: sstefanovabg@yahoo.com

• Русе 7000
мобилен тел.: (0896) 658 411
електронна поща: maia_md@abv.bg

• Пловдив 4003
мобилен тел.: (0898) 746 026
електронна поща: k.hristov@abv.bg

 
 
ТУФ КОНСУЛТ ООД